• Czytanie polityki przez fenomenologów

  Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN zapraszają na seminarium organizowane w ramach cyklu Czytanie…, które poświęcone jest studium dzieł przedstawicieli ruchu fenomenologicznego, pracom myślicieli, którzy inspirowali twórców fenomenologii, oraz tych inspirujących się fenomenologią, wreszcie tych, którzy korzystali jedynie z fenomenologii jako metody badań.

  W semestrze zimowym 2023 proponujemy lekturę tekstów wybranych przedstawicieli ruchu fenomenologicznego poświęconych analizie podstaw nauk politycznych, którą poprowadzi dr hab. Andrzej Gniazdowski, prof. IFiS PAN.

 • Exploring the Mind: On the Brentanian Tradition and Beyond

  Szanowni Państwo, 

  uprzejmie zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w warsztatach pt. "Exploring the Mind: On the Brentanian Tradition and Beyond", które odbędą się 15 września br. w Warszawie. Warsztaty są organizowane przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Kampus UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 23, sala 201).

  Warsztaty są poświęcone zetknięciu tradycji fenomenologicznej (przede wszystkim Husserl i Blaustein) z jej źródłami w myśli Franza Brentana. Podczas obrad uczestnicy będą dyskutowali nad podstawami metodologicznymi filozofii Brentana i jego kontynuatorów. 

  W sprawie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt: w.plotka@uksw.edu.pl

  Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapraszam! 

  Z wyrazami szacunku,
  Witold Płotka 

 • Letnia Szkoła Filozofii pt. Metafizyka dziś.

  Metafizyka dziś. Pytania, kierunki i perspektywy metafizyki współczesnej

  Szkoła letnia trwać będzie od czwartku (27.07.2023) do poniedziałku (31.07.2023). W tym czasie uczestnicy wezmą udział w wykładach, warsztatach i seminariach, prowadzonych przez znamienitych znawców tematyki. Zaproszenie do Szkoły w roli prowadzących spotkania przyjęli:

  • prof. Maria Gołębiewska (IFiS PAN)
  • prof. Maria Kostyszak (UWr),
  • prof. Jacek Migasiński (UW),
  • prof. Andrzej Leder (IFiS PAN),
  • dr Mikołaj Ratajczak (IFiS PAN).

  Zaproszenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych filozofią, zwłaszcza jednak do studentów filozofii, doktorantów i doktorów filozofii oraz samodzielnych pracowników naukowych.

   

 • 80 Years After "Being and Nothingness"

  Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie serdecznie zaprasza na II Międzynarodową Konferencję Fenomenologiczną 80 Years After "Being and Nothingness", która odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2023 r.

  W 1943 roku opublikowane zostało opus vitae najbardziej znanego francuskiego egzystencjalisty Jean-Paul Sartre’a pt. „Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej”, które swoim pojawieniem się wywołało poruszenie jakich mało w historii literatury filozoficznej wśród ówczesnych intelektualistów, a równocześnie oddziaływało z ogromną siłą na kolejne pokolenia czytelników: zarówno następców, jak i krytyków samego Sartre’a. Dzieło to przez jednych traktowane było jako Biblia egzystencjalizmu, dla innych jako mroczny głos powojennej filozofii, jeszcze dla innych jako końcowy przystanek wszelkiej idealistycznej metafizyki albo też dramatyczny opis świadomości-w-świecie.

 • Filozofia wobec Zagłady

  Zapraszamy do śledzenia piątkowej debaty online organizowanej przez Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie pt. "Co filozofowie mogą powiedzieć o Zagładzie?" wokół książki "Filozofia wobec Zagłady. Koncepcje teorii krytycznej, Martina Heideggera i poststrukturalizmu" autorstwa dr. Piotra Kendziorka, wydanej przez Wydawnictwo ŻIH (Żydowski Instytut Historyczny). 

 • Jean-Yves Lacoste na granicach czasowości

  Debata „Jean-Yves Lacoste na granicach czasowości” organizowana przez Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie. Gościem specjalnym debaty jest ks. dr Przemysław Zgórecki - autor książki Czasowość eschatologiczna. Fenomenologia Jean-Yves Lacoste’a (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2022).

 • Czytanie Ingardena

  W semestrze letnim 2023 proponujemy lekturę wybranych tekstów Romana Ingardena, którą poprowadzi dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL.

  Pierwsze spotkanie odbędzie się 27 lutego (poniedziałek) 2023 r. o godz. 17.00 na platformie Zoom. 

  Udział w webinarze będzie możliwy dzięki wcześniejszej rejestracji. Szczegóły poniżej.

 • XXI Konferencja PTFen 2022: Fenomenologia niepewności

  XXI Konferencja Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego pt. Fenomenologia niepewności za nami. Dostępne nagrania:

  • Prof. Piotr Łaciak, Fenomenologia niepewności w perspektywie Husserlowskiej koncepcji nieadekwatności doświadczenia świata [ Link ]
  • Prof. Paweł Dybel, Fenomen niepewności i jego ontologiczna rehabilitacja w filozofii współczesnej. Wybrane przykłady [ Link ]
  • Prof. Robert Piłat, Fenomenologia ryzyka [ Link ]
  • Prof. Iwona Lorenc, Niepewność fenomenu [ Link ]
  • Panel dyskusyjny [ Link ]
 • Obezwładniająca gorycz czasu – Nietzsche Krzysztofa Michalskiego

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie pt. „«Obezwładniająca gorycz czasu – Nietzsche Krzysztofa Michalskiego»: wokół książki Nicolasa de Warrena”, które odbędzie się 28 listopada (poniedziałek) o godz. 18.00 w Bibliotece na Wydziale Filozofii UW, przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie.

  „«Obezwładniająca gorycz czasu» to esej łączący analizę filozoficzną z osobistą historią, narracja na temat czasu, śmierci i nihilizmu, a także forma pożegnania z najdroższym mistrzem – książka została napisana w hołdzie dla Krzysztofa Michalskiego” (opis wydawcy).

  Nicolas de Warren to filozof amerykański, uczeń Krzysztofa Michalskiego, którego poznał w latach studenckich na Uniwersytecie Bostońskim. Obecnie jest profesorem filozofii na Uniwersytecie Stanu Pensylwania. 

  Spotkanie jest organizowane przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Połączone Biblioteki WFiS UW, IFiS PAN i PTF.

 • Filosofía de la Tecnología y de la Inteligencia Artificial

  The conference program includes both more philosophical issues and more scientific-technological topics. The ultimate aim is to overcome the vision of the "two cultures" (C. P. Snow), i.e. to erase the boundaries and eliminate the radical separation between the humanities and science.

  Nov. 17, 9:00-10:30: “Is there still a place for human intelligence in the digital world?”: Piotr Janik (Ignatianum, JesPhil, PTFen