Baner Iwo Soczewka

XXI Konferencja Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego pt. Fenomenologia niepewności za nami. Dostępne nagrania:

  • Prof. Piotr Łaciak, Fenomenologia niepewności w perspektywie Husserlowskiej koncepcji nieadekwatności doświadczenia świata [ Link ]
  • Prof. Paweł Dybel, Fenomen niepewności i jego ontologiczna rehabilitacja w filozofii współczesnej. Wybrane przykłady [ Link ]
  • Prof. Robert Piłat, Fenomenologia ryzyka [ Link ]
  • Prof. Iwona Lorenc, Niepewność fenomenu [ Link ]
  • Panel dyskusyjny [ Link ]