• Slider Banner

  3rd International Research Summer School 2022

  Edmund Husserl’s "Experience and Judgement" in the light of Phenomenology and Psychoanalysis.

  Read more
 • Slider Banner

  Warsaw, Pałac Staszica

  Read more
 • Slider Banner

  Czytanie polityki

  „Czytanie polityki przez fenomenologów” poprowadzi Andrzej Gniazdowski, prof. IFiS PAN.

  Read more
ikona badania

badania

ikona wspolpraca

współpraca

ikona seminaria

seminaria

Historia i wyzwania współczesne

Mówiąc o aktualności, ma się oczywiście w pamięci dotychczasową ewolucję, ewentualnie nawet jakąś periodyzację danego nurtu. W odniesieniu do fenomenologii napisano [...] już tyle, że nie będziemy tu tego powtarzać. Dla uchwycenia jednak specyfiki jej współczesnego momentu wydaje się nieodzowne wypunktowanie pewnych kwestii.

Subskrybuj

Przyłącz się

Celem Towarzystwa jest nie tylko zrzeszenie osób zainteresowanych problematyką filozoficzną, (zwłaszcza nurtem fenomenologicznym w filozofii) oraz rozwijanie i propagowanie filozofii poprzez inspirowanie, zachęcanie i wdrażanie członków do pracy naukowej i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ale także współpraca z zagranicznymi ośrodkami filozoficznymi (a w szczególności promowanie i ułatwianie kontaktów z tymi ośrodkami), jak również prowadzenie działalności naukowej.

Towarzystwo realizuje swoje cele przez: a) organizowanie zebrań i konferencji naukowych, b) prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej, c) gromadzenie i udostępnianie księgozbioru z zakresu filozofii, d) współpracę interdyscyplinarną z innymi Towarzystwami, e) współdziałanie z władzami państwowymi, organizacjami społecznymi, naukowymi oraz instytucjami w kraju i za granicą.

Wszystkich zainteresowanych działaniami Towarzystwa zachęcamy do kontaktu z nami.

Aktualności

 • XXII Międzynarodowa Konferencja PTFen, 1-2 grudnia 2023, "Relation in Phenomenology – Phenomenology in Relation. Intra- and Interdisciplinary Perspectives": « rejestracja / registration ». Program konferencji: « kliknij tutaj ».

 • XXI Konferencja PTFen, 2-3 grudnia 2022, Warszawa. « Link », « YouTube ».

 • Stanowisko Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego w sprawie wojny na Ukrainie: « Link ». 

 • Zapraszamy do nadsyłania informacji o inicjatywach dotyczących fenomenologii – zarówno tych o zasięgu krajowym, jak i skierowanych do międzynarodowego grona odbiorców. Jeżeli chcieliby Państwo, aby informacja o Państwa działalności została zamieszczona na stronie PTFen, prosimy o nadsyłanie wiadomości na adres mailowy Towarzystwa:  ptfen@ifispan.edu.pl.

Patronat

IFiS PAN