publikacje

 • Filip Borek
  Świat, fenomen, źródło. Fenomenologiczna interpretacja Vom Wesen der Wahrheit Heideggera

  Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie zaprasza na debatę pt. "Z powrotem do źródeł samych? Czyli jak myśleć z Heideggerem przeciwko Heideggerowi" wokół książki Filipa Borka, która odbędzie się dnia 24.05.2022 r. (wtorek) godz. 17:00 online: wydarzenie transmitowane na kanale YouTube AIK.

 • Marek Piwowarczyk
  Arystotelesowski substancjalizm w ontologii Romana Ingardena : z dodaniem rozpraw Romana Ingardena „Uwagi do problemu idealizm-realizm” oraz „O formalnej budowie przedmiotu indywidualnego”

  Głównym zadaniem, jakie stawiam sobie w tej książce, jest przedstawienie i analiza wątków arystotelesowskich w ontologii Romana Ingardena. Ograniczam się do centralnej kwestii arystotelesowskiej metafizyki, to jest do problematyki substancjalizmu, i badam, na ile Ingardena teoria przedmiotu indywidualnego jest zbieżna z podstawowymi tezami arystotelesowskiej koncepcji substancji. Niejako przy okazji przeprowadzam też systematyczne analizy głównych zagadnień substancjalizmu, koncentrując się zwłaszcza na problemie jedności substancjalnej i warunków możliwości istnienia substancji złożonych.

  Książkę zamykają dwa apendyksy. Są to artykuły Romana Ingardena: Uwagi do problemu idealizm–realizm oraz O formalnej budowie przedmiotu indywidualnego. W polskim przekładzie (autorstwa Witolda Płotki) ukazują się po raz pierwszy.

 • Witold Płotka
  Leopold Blaustein i jego fenomenologia: Źródła i konteksty

  Książka ta jest poświęcona myśli Leopolda Blausteina, filozofa, estetyka i pedagoga, „najwybitniejszego przedstawiciela”, jak pisał o nim Roman Ingarden, grupy późnych uczniów Kazimierza Twardowskiego. […] Jak się wydaje, o wartości filozofii Blausteina decyduje zbudowana przez niego i konsekwentnie stosowana metoda badawcza, która łączy w sobie elementy głównych nurtów psychologii końca XIX i początku XX wieku oraz zyskującej wówczas na znaczeniu fenomenologii. W literaturze przedmiotu brakuje jednak opracowania, które w sposób systematyczny i całościowy śledziłoby te nawiązania i wskazywało na ciągłość jego programu badawczego […]. Biorąc to pod uwagę, podstawowym celem niniejszej pracy jest próba wypełnienia zaznaczającej się tutaj luki i krytyczna analiza wybranych wątków metody stosowanej przez Blausteina.

 • Marek Maciejczak
  Hermeneutyka życia świadomości według Edmunda Husserla

  Problem świadomości obejmuje zagadnienia powstania, tworzenia się struktury i funkcjonowania świadomości. Ścisła zależność tych trzech aspektów czyni badania nad świadomością trudne, a uwzględnienie jej możliwości twórczych, samozwrotności (refleksyjności), powiązania z ciałem, pojęciami, językiem, komunikacją z innymi  – kulturą, wyjątkowo trudnym. Świadomość jest podstawą świata ludzkiego życia, struktur konstytuujących jego sens we wszystkich aspektach, założeniem wszelkiego możliwego doświadczenia. To przekonanie podziela wielu współczesnych badaczy ludzkiego umysłu. 
  Monografia zbiera w całość wyniki wieloletnich, obszernych i subtelnych badań twórcy fenomenologii dotyczących świadomości, wykorzystując aparaturę pojęciową teorii systemów. Daje systematyczne wyjaśnienie jej sprawczości poznawczej, której efektem jest świat przeżywany. Autor interpretuje Husserlowskie ujęcie świadomości jako swoistą hermeneutykę. Struktura świadomości, wzgl. jej kompetencje powstają, zgodnie z tym modelem, dzięki temu, że świadomość sama się programuje. 

 • Marek Pokropski
  Mechanisms and Consciousness: Integrating Phenomenology with Cognitive Science

  Książka stanowi nowy głos w dyskusji na temat naturalizacji fenomenologii. Autor argumentuje za nowym podejściem do naturalizacji rozumianej jako integracja eksplanacyjna fenomenologii z dominującym w neuoronauce poznawczej podejściem neomechanistycznym. W tym celu autor rozwija funkcjonalistyczne odczytanie Husserlowskiej teorii intencjonalności, a także pokazuje jak fenomenologiczne analizy doświadczenia mogą pomóc w budowaniu modeli eksplanacyjnych zjawisk umysłowych.