real/unreal image

The 20th Conference of the Polish Phenomenological Association
co-organized by

  • The Institute of Philosophy and Sociology of The Polish Academy of Science
  • The University of Warsaw
  • The Faculty of Education at The University of Warsaw.


Real/Unreal. Towards a Phenomenology of Virtuality

Realne / Nierealne. Ku fenomenologii wirtualności


Można śledzić nasze wydarzenie na kanale YouTube, w piątek « kliknij tutaj » i w sobotę « kliknij tutaj ». Nagrania będą dostępne przez miesiąc. 

Sponsors

December 17-18, 2021
Poland, Warsaw, Nowy Świat 72 Street, Pałac Staszica
or ONLINE (hybrid mode)