Małgorzata Przanowska

Dr hab. Małgorzata Przanowska

Żywotność słuchania i sens pedagogiki akuologicznej

  • 25.05.2022r. 17.00

Seminarium organizowane przez Dolnośląską Szkołę Wyższą będzie realizowane z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.