Katedra Historii Filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na Konferencję Naukową W poszukiwaniu ukrytej fenomenologii poświęconą wielości odmian metody fenomenologicznej oraz możliwości ich zastosowania na różnych polach badawczych. Konferencja odbędzie się w dniach 19–20 maja 2022 roku w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej UPJPII. 

Program_plakat.pdf (362.27 KB)