IFiS PAN

Dr hab. Daniel R. Sobota (IFiS PAN) przedstawi referat Ku filozofii rozszerzonej. Podstawowa rzecz filozofii w świetle apofan(a)tyzmu i jego fenomenologiczno-performatywnej alternatywy.

  • Termin: 11 czerwca 2021r. (11:30-13:30, link do logowania: »platforma ZOOM«).
  • Meeting ID: 349 045 2548
  • Passcode: 1CNpvz