Польське феноменологічне товариство висловлює абсолютний спротив варварському і незаконному військовому нападу путінської Росії на Україну, що відбувся 24 лютого 2022 р. і досі триває, спричиняючи неймовірні страждання, матеріальне і духовне спустошення, з якими будуть боротися покоління. Ми висловлюємо глибоку солідарність з нашими колегами і з цілим українським народом, який зіткнувся з трагедією, що не видавалася нам можливою. Ми будемо робити все, що можемо, аби допомогти тим, хто зараз найбільше  тієї допомоги  потребує. Наші вищі навчальні заклади вже працюють над інструментами підтримки науковців, наші члени беруть участь в організації гуманітарної допомоги. Ми також доступні як посередники в справі пошуку індивідуальних рішень. 
Якщо необхідно, зв’яжіться з нами (facebook, адреса електронної пошти  ptfen@ifispan.edu.pl).

Ми разом з Вами! PL_UA

Від імені президії Польського феноменологічного товариства,
Президент, доктор габілітований, професор Інституту філософії Польської академії наук Яґна Бруджінська. 
_____

Polish Phenomenological Association expresses its absolute protest against the barbaric and unlawful military attack by Putin's Russia on Ukraine, which took place on February 24, 2022, causing unimaginable suffering, material and spiritual devastation to be faced also by future generations. We wish to express our deep solidarity with our colleagues and with the entire Ukrainian nation affected by a tragedy that we did not expect to be possible. We will do everything we can to help those who are in need now. Our universities and institutes are already launching instruments to support scientists, and our members are involved in humanitarian aid operations. We are also available as intermediaries in looking for individual solutions.
If required, please write to us on Facebook or to our email address  ptfen@ifispan.edu.pl.

We are with you! PL_UA

On behalf of the board of the Polish Phenomenological Association,
The president
Jagna Brudzińska, professor IFIS PAN
____

Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne wyraża absolutny sprzeciw wobec barbarzyńskiej i bezprawnej militarnej napaści putinowskiej Rosji na Ukrainę, która dokonała się 24 lutego 2022 r. i trwa powodując niewyobrażalne cierpienia, materialne i duchowe spustoszenia, z którymi zmagać się będą pokolenia. Pragniemy wyrazić głęboką solidarność z naszymi koleżankami i kolegami oraz z całym ukraińskim narodem dotkniętym tragedią jaka nie wydawała nam się możliwa. Będziemy czynić wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc tym, którzy tej pomocy teraz najbardziej potrzebują. Nasze uczelnie i instytuty już uruchamiają instrumenty wsparcia naukowców, nasi członkowie angażują się w akcje pomocy humanitarnej. Jesteśmy też dostępni jako pośrednicy w szukaniu indywidualnych rozwiązań.
W razie potrzeby prosimy o kontakt via FB lub ptfen@ifispan.edu.pl.

Jesteśmy z Wami! PL_UA

W imieniu zarządu Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego
Prezes
dr hab. Jagna Brudzińska, prof. IFIS PAN