Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na międzynarodową szkołę letnią – której PTFen jest współorganizatorem – poświeconą fenomenologii genetycznej: 

Experience and Life. Edmund Husserl’s Experience and Judgement in the Light of Phenomenology and Psychoanalysis

Międzynarodowa szkoła letnia odbędzie się w Warszawie w dniach 14-21.08.2022r. 

Call_for_Paper.pdf (321.05 KB)