• Slider Banner

  3rd International Research Summer School 2022

  Edmund Husserl’s "Experience and Judgement" in the light of Phenomenology and Psychoanalysis.

  Read more
 • Slider Banner

  XXI Konferencja PTFen

  Rejestracja aktywna do 28 listopada 2022.

  Read more
 • Slider Banner

  Fenomenologia feministyczna

  Lektura tekstów z fenomenologii feministycznej. Webinar prowadzi Marzena Adamiak (IFiS PAN).

  Read more
ikona badania

badania

ikona wspolpraca

współpraca

ikona seminaria

seminaria

Nie utworzono jeszcze zawartości strony głównej.
Postępuj zgodnie z Podręcznikiem Użytkownika aby rozpocząć budowę swojej witryny. Subskrybuj

Przyłącz się

Celem Towarzystwa jest nie tylko zrzeszenie osób zainteresowanych problematyką filozoficzną, (zwłaszcza nurtem fenomenologicznym w filozofii) oraz rozwijanie i propagowanie filozofii poprzez inspirowanie, zachęcanie i wdrażanie członków do pracy naukowej i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ale także współpraca z zagranicznymi ośrodkami filozoficznymi (a w szczególności promowanie i ułatwianie kontaktów z tymi ośrodkami), jak również prowadzenie działalności naukowej.

Towarzystwo realizuje swoje cele przez: a) organizowanie zebrań i konferencji naukowych, b) prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej, c) gromadzenie i udostępnianie księgozbioru z zakresu filozofii, d) współpracę interdyscyplinarną z innymi Towarzystwami, e) współdziałanie z władzami państwowymi, organizacjami społecznymi, naukowymi oraz instytucjami w kraju i za granicą.

Wszystkich zainteresowanych działaniami Towarzystwa zachęcamy do kontaktu z nami.

Aktualności

 • Webinar z serii Czytanie. Na spotkania wokół Fenomenologii feministycznej zaprasza Marzena Adamiak (IFiS PAN). Początek 24.10.2022. « Link ».

 • 3rd International Research Summer School in Genetic Phenomenology (14-21.08.2022). « Link ».

 • Stanowisko Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego w sprawie wojny na Ukrainie: « Link ». 

 • XX Konferencja Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego za nami! Nagrania z 17 grudnia [YouTube] oraz 18 grudnia [YouTube].  

 • Nowa strona PTFen na FB: « kliknij tutaj ». Stronę FB obsługuje Filip Borek

 • Zapraszamy do nadsyłania informacji o inicjatywach dotyczących fenomenologii – zarówno tych o zasięgu krajowym, jak i skierowanych do międzynarodowego grona odbiorców. Jeżeli chcieliby Państwo, aby informacja o Państwa działalności została zamieszczona na stronie PTFen, prosimy o nadsyłanie wiadomości na adres mailowy Towarzystwa:  ptfen@ifispan.edu.pl.

Patronat

IFiS PAN