real/unreal image

The 20th Conference of the Polish Phenomenological Association
co-organized by

  • The Institute of Philosophy and Sociology of The Polish Academy of Science
  • The University of Warsaw
  • The Faculty of Education at The University of Warsaw.


Real/Unreal. Towards a Phenomenology of Virtuality

Realne / Nierealne. Ku fenomenologii wirtualności

Nagrania na kanale YouTube, z piątku « kliknij tutaj » i z soboty « kliknij tutaj ». 

Sponsors

December 17-18, 2021
Poland, Warsaw, Nowy Świat 72 Street, Pałac Staszica
or ONLINE (hybrid mode)