MetaMasters

Phenomenology and Values-based Clinical Care 
An International Masters Programme

Program dla studentów i doktorantów (a także osób początkujących w temacie projektu) będących członkami PTFen. Osoby zainteresowane, biegłe w języku angielskim, proszone są o przesłanie do 16 maja br. 'Statement of Interest' (ok. 0,5 strony) oraz CV bezpośrednio na adres e-mail prof. Moskalewicza.