czytanie_ilustracja

Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN zapraszają na seminarium organizowane w ramach cyklu Czytanie..., które poświęcone jest studium dzieł przedstawicieli ruchu fenomenologicznego, jak również prac myślicieli inspirujących się fenomenologią oraz tych, którzy korzystali jedynie z fenomenologii jako metody badań. W semestrze zimowym 2020/2021 proponujemy lekturę wybranych tekstów Paula Ricoeura, którą poprowadzi dr hab. Jarosław Jakubowski (UKW Bydgoszcz).