letnia szkoła

Centrum Badań nad Kulturą, Językiem i Umysłem (Centrum Q) Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w wydarzeniu: Letnia Szkoła Fenomenologii: Metoda, która odbędzie się w dniach 02-09.07.2024 Lanckoronie.

Dla wielu przedstawicieli ruchu fenomenologicznego i historyków filozofii współczesnej to właśnie metoda jest tym, co określa wyjątkowość fenomenologii. Metodę fenomenologiczną wymienia się jako jeden z najważniejszych współczesnych sposobów prowadzenia badań, które zrewolucjonizowały rozumienie podstawowych problemów filozoficznych. Dlatego nie przypadkiem Letnia Szkoła Fenomenologii otwiera swoje podwoje od podjęcia tej problematyki, od której zaczyna się fenomenologia jako taka i jej ruch. Opanowanie metody fenomenologicznego wglądu i opisu otwiera przed pytającymi bogate spektrum zagadnień filozoficznie relewantnych, ale wystawia ich też na całą masę nieporozumień i trywialności…

Biorący udział w Szkole postarają się odpowiedzieć na następujące pytania. Najpierw: czym jest metoda jako taka? Jaki kontekst kulturowy i założenia filozoficzne określają rozumienie badania filozoficznego przez pryzmat pytania o metodę? W jakim sensie, stawiając w centrum problematykę metody, fenomenologia przyznaje się do tego kontekstu i rozwijania tych założeń, a w jakim sensie wypracowanie własnej metody badania filozoficznego przedstawia nowe rozumienie sensu metody jako takiej? Na ile „metoda” daje się pogodzić z rozumieniem podstawowego problemu fenomenologii, jakim jest fenomen – to, co się jawi z niego samego? W jaki sposób rozumieć metodę, aby to, co się jawi, mogło określić się samo z siebie – bez wpisywania się w jakieś wstępne założenia, także metodologiczne? Jak ma się metoda fenomenologii do innych filozoficznych i pozafilozoficznych praktyk poznawczych? Następnie: jak rozumieć takie określenia metody fenomenologicznej, jak redukcja, epoché, opis, wzięcie w nawias, zawieszenie tezy naturalnego nastawienia, wariacja imaginacyjna, refleksja, wgląd w istotę, opis fenomenologiczny etc. Jak zmieniało się rozumienie tych kategorii w toku rozwoju ruchu fenomenologicznego? Zasadniczo jednak: jak w praktyce, na drodze konkretnego działania urzeczywistnić związane z metodą dyrektywy? Jak w praktyce „posługiwać się” metodą fenomenologiczną, aby była ona poznawczo skuteczna, a nie pozostawała jedynie na poziomie pięknych deklaracji i pustej teorii?    

 

Prowadzące/y spotkania:

prof. Iwona Lorenc (UW)

prof. Małgorzata Kowalska (UwB)

prof. Jacek Migasiński (UW)

dr hab. Jarosław Jakubowski (UKW)

dr hab. Monika Murawska (ASP Warszawa)

dr hab. Daniel R. Sobota (UW)

W ramach zajęć prowadzonych przez znamienitych polskich fenomenologów uczestnicy Szkoły wezmą udział w wykładach mistrzowskich, seminariach, ćwiczenia, dyskusjach, ale także warsztatach i zajęciach praktycznych, angażujących umysł i… ciało. Szkoła odbędzie się w okresie wakacyjnym w Lanckoronie – pełnej historycznych odniesień i malowniczo położonej wsi niedaleko Krakowa. Wszystkie zajęcia odbędą się w klimatycznej Willi Zamek, która będzie naszym filozoficznym domem, oferującym poza rodzinną atmosferą, ogrodem, pokojami, kuchnią i salą obrad, również zapierający dech widok na pobliskie góry. Liczymy na pozaakademickie spotkanie różnych pokoleń badaczy i miłośników fenomenologii, tak aby, doświadczając bliskości przyrody, spędzając czas na wspólnych spacerach, biorąc udział w posiłkach i kontaktując się z lokalną kulturą można było rozwijać własne pasje badawcze, stawiać interesujące pytania i nawiązać kontakty naukowe, które poskutkują stworzeniem nowych projektów, prac i grup badawczych. Swoją formułą Szkoła ma nawiązywać do najlepszych tradycji filozoficznych, które znane były z wysokiego poziomu merytorycznego, wolności badania i nauczania, wolności wypowiedzi, szacunku, bezkompromisowości w dociekaniu prawdy, ale także budowaniu kultury przyjaźni i intelektualnej zabawy. O ile podczas tradycyjnych konferencji naukowych niewiele jest czasu na spotkanie i dyskusje, organizacja zaproponowanej Szkoły w założeniu daje pierwszeństwo debatom, wspólnej lekturze tekstów, pracy w trybie seminaryjnym, ale także rozwijaniu kreatywności poprzez poszukiwanie różnych form wyrazu doświadczenia filozoficznego. Nie chodzi o suchą prezentację stanowisk, lecz – żywe współfilozofowanie, które angażuje nie tylko nasze zasoby intelektualne, ale także żywe ciało i świat.  

Zaproszenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych filozofią, w tym fenomenologią, zwłaszcza jednak do studentów filozofii, doktorantów i doktorów filozofii oraz samodzielnych pracowników naukowych. 

Mile widziane są propozycje czynnego włączenia się w tworzenie programu Szkoły w postaci zgłoszenia chęci wygłoszenia jakiegoś referatu, prowadzenia warsztatu etc.  

Zgłoszenia w formie listu motywacyjnego wraz z CV przyjmowane są drogą mailową do dnia 15 maja 2024 r.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: d.sobota3@uw.edu.pl

Opłata wynosi 1000 zł (cena obejmuje: udział we wszystkich zajęciach, pełne wyżywienie oraz noclegi).


Całe wydarzenie odbywa się w Willi Zamek w Lanckoronie: http://willa-zamek.pl/

Koszty transportu leżą w gestii uczestników.

Po zaakceptowaniu zgłoszenia opłatę należy uiścić na podany w osobnym mailu numer konta (dopisek: Letnia Szkoła Fenomenologii).

Ilość miejsc ograniczona.