Szkoła letnia: Metafizyka dziś.

Metafizyka dziś. Pytania, kierunki i perspektywy metafizyki współczesnej

Szkoła letnia trwać będzie od czwartku (27.07.2023) do poniedziałku (31.07.2023). W tym czasie uczestnicy wezmą udział w wykładach, warsztatach i seminariach, prowadzonych przez znamienitych znawców tematyki. Zaproszenie do Szkoły w roli prowadzących spotkania przyjęli:

  • prof. Maria Gołębiewska (IFiS PAN)
  • prof. Maria Kostyszak (UWr),
  • prof. Jacek Migasiński (UW),
  • prof. Andrzej Leder (IFiS PAN),
  • dr Mikołaj Ratajczak (IFiS PAN).

Zaproszenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych filozofią, zwłaszcza jednak do studentów filozofii, doktorantów i doktorów filozofii oraz samodzielnych pracowników naukowych.