80 Years After "Being and Nothingness"

Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie serdecznie zaprasza na II Międzynarodową Konferencję Fenomenologiczną 80 Years After "Being and Nothingness", która odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2023 r.

W 1943 roku opublikowane zostało opus vitae najbardziej znanego francuskiego egzystencjalisty Jean-Paul Sartre’a pt. „Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej”, które swoim pojawieniem się wywołało poruszenie jakich mało w historii literatury filozoficznej wśród ówczesnych intelektualistów, a równocześnie oddziaływało z ogromną siłą na kolejne pokolenia czytelników: zarówno następców, jak i krytyków samego Sartre’a. Dzieło to przez jednych traktowane było jako Biblia egzystencjalizmu, dla innych jako mroczny głos powojennej filozofii, jeszcze dla innych jako końcowy przystanek wszelkiej idealistycznej metafizyki albo też dramatyczny opis świadomości-w-świecie.