Informacja

Debata „Jean-Yves Lacoste na granicach czasowości” organizowana przez Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie. Gościem specjalnym debaty jest ks. dr Przemysław Zgórecki - autor książki Czasowość eschatologiczna. Fenomenologia Jean-Yves Lacoste’a (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2022).