debata if kwiecień

W imieniu Instytutu Filozofii Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie zapraszamy na debatę pt. W labiryntach fenomenologii (sztuki) wokół książki Moniki Murawskiej pt. Fenomenologia i jej cień. Zwrot estetyczny w postfenomenologii francuskiej (Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2023).

W debacie – oprócz autorki – udział wezmą: prof. Iwona Lorenc, dr hab. Piotr Schollenberger, dr Anna Alichniewicz, dr Mateusz Bednarkiewicz.

Debata odbędzie się na platformie YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=kDls2Stl89w