Katedra Historii Filozofii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie zaprasza na II Konferencję Naukową „W poszukiwaniu ukrytej fenomenologii” poświęconą wielości odmian metody fenomenologicznej oraz możliwości ich zastosowania na różnych polach badawczych. Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 maja 2023 roku w Krakowie w Sali Senackiej przy ulicy Kanoniczej 9.